Για τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών.

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς. Η εταιρεία μας ενδέχεται να συλλέγει απλά προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, ταχυδρομικό κωδικό, πόλη, χώρα, τηλέφωνο, κινητό, καθώς και δεδομένα που έχουν έναν τεχνικό χαρακτήρα, όπως είναι το email, IP, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης στο e-shop μας κ.ά., τα οποία επεξεργάζεται σύμφωνα με όσα αναλύουμε πιο κάτω.

Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα σας είτε τηλεφωνικά (π.χ. τηλεφωνική παραγγελία), είτε διαδικτυακά (π.χ. εγγραφή σας ως μέλος, υποβολή διαδικτυακής παραγγελίας, μήνυμα στη σελίδα μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων, που υπόκεινται σε ελληνική νομοθεσία (Ν.2472/97), η οποία υπεραμύνεται των αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

Δεσμευόμαστε ότι όλα τα Προσωπικά Δεδομένα, που περιέρχονται στο www.epiplastock.gr δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη.

Τα προσωπικά δεδομένα (ονόματα,διευθύνσεις κλπ) που τυχόν συλλέγονται, ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση την περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από τα αρμόδια κρατικά όργανα.

Το www.epiplastock.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά, αποκλειστικά και μόνο για λόγους στατιστικής, επικοινωνίας και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να τηρούμε αρχείο πελατών και να παρέχουμε στατιστικά στοιχεία στους προμηθευτές μας,  χωρίς αναφορά προσωπικών δεδομένων.

Στην περίπτωση των συνδέσμων-links προς άλλους δικτυακούς τόπους, το www.epiplastock.gr δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το info@epiplastock.gr και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.